Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

Kehitä omaa osaamistasi sekä työympäristösi toimintaa osana turvallista kotimaista elintarvikeketjua. Opi huomioimaan eläinten fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät tarpeet ja syvenny tuotantoeläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perehdy työ- ja elintarviketurvallisuuteen, niiden edistämiseen sekä teknologian hyödyntämiseen eläinten hoitamisessa ja hyvinvoinnin seurannassa. Koulutus valmistaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoon tuotantoeläinyrittämisen tai maatalouslomittamisen osaamisalalla.

Kohderyhmä

Tuotantoeläinten parissa työskentelevät maatalouslomittajat, maatalousyrittäjät, maataloustyöntekijät sekä muut toimijat

Sisältö

Koulutus valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin
ammattitutkintoon tuotantoeläinyrittämisen tai maatalouslomittamisen osaamisalalla.
Tutkinto sisältää pakollisen osaamisalan mukaisen tutkinnon osan ja kaksi valinnaista
tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraavasti:


Pakolliset tutkinnon osat (valitaan toinen osaamisala)

• Tuotantoeläinyrittäminen: johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä
• Maatalouslomittaminen: asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä/
lomitustoimessa

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi)
• Maidon tuottaminen
• Naudanlihan tuottaminen
• Lampaanlihan ja/tai villan tuottaminen
• Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla
• Rehun tuottaminen
• Tilasiemennys (nauta)

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- etä- ja verkko-opetuksena sekä työskentelemällä alan yrityksissä.
Lähiopetusta on yhteensä 24 päivää, keskimäärin 2-3 päivää kuukautta kohden.
Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan
näyttötutkintona tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

HUOM! Tutkinnon suorittaminen tuotantoeläinyrittämisen osaamisalalla täyttää sukupolvenvaihdosrahoitukseen (=nuoren aloitustuki) vaadittavan 20 ov:n koulutusvelvoitteen.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.