Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Hanki laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisiin töihin tai metsäluontoon liittyviin töihin. Opi uudistamaan metsää manuaalisesti kylvämälla ja istuttamalla. Perehdy metsäsuunnitteluun ja taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeiden määrittelyyn. Opi raivaamaan, perkaamaan ja harventamaan puustoa ohjeiden mukaisesti. Koulutus valmistaa metsäalan perustutkintoon, metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi metsätalouden osaamisalalla.

Kohderyhmä

Metsäalalla työskentelystä kiinnostuneille, joilta puuttuu alan koulutus.

Sisältö

Tutkinto sisältää kolme pakollista ja kahdesta neljään valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin

Pakolliset tutkinnon osat

  • Metsien hoito ja puunkorjuu
  • Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut tai metsäluontopalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan vähintään 3 laajuudesta riippuen) mm.

  • Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen
  • Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut
  • Metsänhoitotyöt
  • Metsätraktoreiden käyttö

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta alan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- etä ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla oppien. Lähiopetusta on koulutuksen aikana viikko kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona alan aidoissa työtehtävissä.