Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Metsäalan perustutkinto, metsäenergian tuottaja

Metsäenergian tuottaja

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa koulutettavalle metsäalan ammatilliset perusvalmiudet.

Kohderyhmä

Yli 20-vuotiaat metsäalasta kiinnostuneet

Sisältö

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella tulee olla laaja-alaiset valmiudet ja perustiedot metsäalan työtehtäviä varten. Koulutuksen kautta voi edetä myös koneellisen metsänkäsittelyn töihin. Opetuksen käyttössä ovat ajokoneet sekä harvesterit. Koulutus valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan metsäalan perustutkintoon metsäenergian tuottajaksi.

Pakolliset tutkinnot osat

  • Metsien hoito ja puunkorjuu
  • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö
  • Enerigapuun korjuu tai Turvetuotanto ja varastointi

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2-4 laajuudesta riippuen)

  • Koneellinen puunkorjuu
  • Energiapuun jalostus
  • Lämpölaitoksen hoito ja huolto
  • Turvetuotanto

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla oppien. Lähiopetusta on koulutuksen aikana viikko kuukaudessa. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona alan aidoissa työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.