Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

Kehitä omaa osaamistasi mehiläistarhauksessa, mehiläistuotteiden käsittelyssä ja markkinoinnissa sekä alan yritystoiminnassa. Mehiläistarhaaja on perehtynyt mehiläisyhteiskunnan kehitykseen ja hoitoon. Opi käsittelemään ja tuottamaan laadukkaasti mehiläispesän tuotteita; hunajaa, mehiläisvahaa, siitepölyä ja propolista. Vahvista ja kehitä markkinointiosaamistasi sekä lisää yrittäjävalmiuksiasi mehiläishoitoalan yrittäjyydessä. Koulutus valmistaa mehiläistarhaajan ammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Mehiläistarhauksen parissa työskentelevät tai alasta kiinnostuneet. Ensi sijalla ovat hakijat, joilla on kokemusta työskentelystä mehiläispesien kanssa.

Sisältö

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Mehiläistarhaus
  • Hunajan ja vahan käsitteleminen
  • Yrittäjänä toimiminen mehiläistaloudessa

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden osan

  • Mehiläisalan palvelujen tuottaminen
  • Tuotteistaminen mehiläistaloudessa
  • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta talviaikaan yleensä 2 lähipäivää kuukaudessa ja kesäaikaan 3 lähipäivää kuukaudessa etäopiskelupäivien lisäksi. Käytännön työharjoittelu toteutetaan Poken mehiläistarhalla, tutkinnon suorittajien omilla mehiläistarhoilla ja yhteistyötarhaajien, Sahinahon Hunaja, mehiläistarhoilla ja mehiläisemojen kasvatustarhalla.

Tutkintotilaisuudet

Ammattitaito arvioidaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon osa kerrallaan tutkinnon osan
ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Osaaminen osoitetaan ensisijaisesti alan käytännön
työtehtävissä työelämälähtöisesti. Tarpeen mukaan osaamisen osoittamisessa huomioidaan
dokumentoidut asiakirjat portfoliokansiossa myös sähköisessä muodossa.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.