Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjä

Koulutus valmistaa maatalousalan perustutkintoon, maaseutuyrittäjäksi maatilatalouden osaamisalalla.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä työskentelee monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa, sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Sisältö

Tutkinto sisältää kolme pakollista ja kahdesta kolmeen valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osa

  • Työskentely maatalousalalla
  • Maaseutuyrittäminen
  • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2-3 valintojen laajuudesta riippuen)

  • Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta
  • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen
  • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
  • Automaation hyödyntäminen maataloudessa

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan yrityksissä. Lähiopetus on koulutuksen aikana viikko kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitetta ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona osallistujien itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.