Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Ympäristönhoitaja 

Ympäristönhoitaja on kestävän kehityksen asiantuntija!

Ympäristönhoitajan perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ympäristövastuullisesti ja luonnon monimuotoisuutta edistäen
 • ymmärtää ekologiset vuorovaikutussuhteet
 • tunnistaa kasvien ja eläinten peruslajit
  arvioida maa- ja vesialueiden saastuneisuutta
 • tehdä alan monipuolisia perustöitä sekä oman koulutusohjelmansa mukaisia työtehtäviä

Koulutamme ympäristöalan moniosaajia

 • kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuoltoon
 • teollisuuden, yritysten, maa- ja metsätalouden ympäristönhoitotehtäviin
 • jäte- ja energiahuollon tehtäviin
 • maa- ja vesialueiden kunnostus- ja hoitotehtäviin
 • järjestämään eri alueiden opastus- ja neuvontatilaisuuksia

Sisältö

Koulutus valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon, ympäristönhoitajaksi. Tutkinto sisältää kaksi pakollista ja neljä valinnaista osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Ympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan neljä) mm.

 • Ympäristön tilan selvittäminen
 • Jätehuollon järjestäminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
 • Kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatiminen
 • Ympäristöviestintään ohjaaminen

Tarjonnassamme on myös muita kuin yllä mainittuja valinnaisia tutkinnon osia. Näiden lisäksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa jostakin muusta ammatillisesta tutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien. Lähiopetus on koulutuksen aikana keskimäärin 5 pv kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitetta ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.