Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

 

 • Hanki tiedot ja taidot toimia asiakasryhmän vastuullisena oppaana erä- ja luonto-olosuhteissa.
 • Opi tuntemaan luonto ja sen lajisto, ekosysteemit ja erityispiirteet.
 • Ota hallintaan erätaidot, sekä eräolosuhteissa käytettävä varustus ja välineistö.
 • Toteuta palveluja turvallisesti, asiakaskeskeisesti, kestävän kehityksen periaatteella ja alaa sääntelevien säännösten ja lakien mukaan.
 • Opi tuotteistamaan luontoelämyksiä myytäviksi ja sujuviksi kokonaisuuksiksi.

Koulutus valmistaa erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka haluavat kehittää tietojaan ja taitojaan luonnossa liikkumisesta. Koulutus
sopii täydennyskoulutukseksi esim. matkailuyrittäjille ja liikunta- ja nuoriso-ohjaajlle.

Sisältö

Tutkinnon suorittaja

 • osoittaa palvelu- ja ohjaustaitonsa vastuullisena oppaana luontoympäristössä.
 • pyrkii toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.
 • osaa noudattaa säädöksiä.
 • osaa suunnitella käytännön toimenpiteitä ja toteuttaa laadukkaita luontoon ja luonnossa eri tavalla liikkumiseen perustuvia ohjauspalveluita.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Erä- ja luonto-opastaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan neljä), joihin valmennamme

 • Luonnossa liikkumisen opastaminen
 • Eläinohjelmapalvelujen järjestäminen
 • Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen
 • Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen
 • Metsästysoppaana toimiminen

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena sekä työssä alan yrityksissä. Lähiopetusta on 3-5 päivän jakso joka kuukausi eli yhteensä 62 päivää koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana tehdään pitkähkö kesä- ja talvivaellus, jonka kesto voi olla yli 5 pv. Lisäksi toteutetaan useita lyhyitä retkiä (1-2 vrk) kanooteilla, lumikengillä, patikoiden yms.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.

Koulutuksesta voidaan rakentaa sivu- tai päätoiminen. Päätoimisella opiskelulla koulutuksen ja tutkinnon voi suorittaa hieman ilmoitettua nopeammalla aikataululla.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.