Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Maa- ja metsätalous » Eläintenhoitajan ammattitutkinto

Klinikkaeläinhoitaja

Kehity eläintenhoitajana ja hanki valmiudet klinikkaeläinhoitajana toimimiseen. Perehdy eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen eläinklinikalla. Opi eläinklinikan kliininen hoitotyö mm. hoitotoimenpiteissä avustaminen, näytteidenotto, laboratoriomääritykset, diagnostinen kuvantaminen ja eläinten lääkitseminen. Kehitä osaamistasi klinikkaeläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidoissa. Koulutus valmistaa eläintenhoitajan ammattitutkintoon klinikkaeläinhoitamisen osaamisalalla.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on eläinten- tai terveydenhoitoalan peruskoulutus tai sitä vastaavat
tiedot ja taidot esim. työkokemuksen ja täydennyskoulutuksen kautta.

Sisältö

Koulutus valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan eläintenhoitajan ammattitutkintoon
klinikkaeläinhoitajan osaamisalalla. Tutkinto sisältää kolme pakollista tutkinnon
osaa, joihin järjestämme valmistavan koulutuksen.

Pakolliset tutkinnon osat


• Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinklinikalla
Elinkaaren tuntemus, anatomia ja fysiologia, ravitsemus ja ruokinta, käyttäytyminen,
käsittely, terveydenhoito ja tautioppi, eläinsuojelu ja etiikka, hygienia ja
siivoustyö, työturvallisuus ja ympäristökoulutus, aseptiikka ja välinehuolto

• Kliinisen hoitotyön tekeminen eläinklinikalla
Hoitotoimenpiteissä avustaminen, näytteidenotto ja laboratoriomäärityksien tekeminen,
diagnostinen kuvantaminen, kivun poistaminen ja anestesia, eläinten
lääkitseminen, eläimen lopettaminen

• Klinikkaeläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot
Asiakaspalvelu ja asiakkaan opastaminen, potilashallinto, myyntityö, kielitaito,
tietotekniikka ja raportoiminen, viestintä, työhyvinvointi

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- etä- ja verkko-opetuksena sekä työssä oppien. Koulutuksen
alussa on kuuden viikon intensiivijakso, jonka jälkeen lähipetusta on 1-2 viikkoa
kuukaudessa. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta
jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita
ja tutkintoa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona alan aidoissa työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.