Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Liiketoiminta ja johtaminen » Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kuuluuko työtehtäviisi kehitystyötä? Onko organisaatiossasi tulossa muutoksia, jotka vaativat tai edistävät tuotekehitystä? Tulevaisuuden tuotekehittäjällä pitää olla taito ottaa rohkeasti käyttöön uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kokeiluja sekä työskennellä osana verkostoa ja samalla toimia innovaattorina omassa organisaatiossaan. Tule mukaan oppimaan tuotekehittäjäksi oman suunnitelmasi mukaan!

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka työskentelevät eri toimialoilla, vastaavat palvelujen tai tuotannon laadusta ja tuotekehityksestä sekä yrittäjille, jotka käynnistävät uutta liiketoimintaa. Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet, palvelut, materiaalit, menetelmät tai prosessit.

Sisältö

Koulutus valmistaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon. Tarjoamme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakollinen tutkinnon osa

- Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):

- Brändin rakentaminen

- Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

- Palvelumuotoilu tuotekehityksessä

Toteutus

Koulutuksen voi suorittaa hyvin työn ohessa. Se toteutetaan lähiopintoina, etäopintoina verkko-oppimisympäristössä sekä tavoitteellisena työssä oppimisena omalla työpaikalla.

Opiskelijoilla on koulutuksen ajan mahdollisuus Office365-palvelupaketin käyttöön. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttönä osallistujan itsensä suunnittelemissa näyttötilaisuuksissa, ja osaaminen näytetään omissa työtehtävissä.

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena tai oppisopimuksella.

 

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja: Pirkko Pinola, pirkko.pinola(at)poke.fi, p. 040 5673 205.

Oppisopimuskoulutus: Maarit Ikonen, maarit.ikonen@poke.fi, puh. 040 0646 718