Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hakijalle » Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot » Liiketoiminta ja johtaminen » Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Työskenteletkö tai oletko hakeutumassa taloushallinnon tai henkilöstötyön asiantuntijatehtäviin? Onko organisaatiossasi tulossa muutoksia, jotka vaativat talous- ja henkilöstöhallinnon kehitystyötä?

Henkilöstötyön osaamisalassa kehität työ- ja palvelussuhdeasioiden osaamista. Osaat analysoida henkilöstön tilaa ja henkilöstöasioita yhdessä organisaation johdon ja sidosryhmien kanssa sekä laatia henkilöstösuunnitelmia ja tukea esimiehiä henkilöstötyössä. Taloushallinnon osaamisalassa saavutat kokonaisvaltaisen näkemyksen talouden hallinnasta. Osaat analysoida, suunnitella ja seurata taloutta sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu muutaman vuoden talouden tai henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja/ tai esimiestason tehtävissä toimineille. Mikäli työkokemusta on vähän tai henkilö on hakeutumassa taloushallinnon tai henkilöstötyön asiantuntijatehtäviin, korostuu työpaikalla oppimisen ja työpaikkaohjauksen rooli.

Sisältö ja toteutus

Koulutus valmistaa talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkintoon. Tarjoamme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakollinen tutkinnon osa

- Henkilöstötyö tai talouden hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

- Kustannuslaskenta

- Organisaation talouden hallinnan erityiskysymykset,

- Kehittämistyön suunnittelu ja toteuttaminen,

- Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Koulutuksen voi suorittaa hyvin työn ohessa. Se toteutetaan lähiopintoina, etäopintoina verkko-oppimisympäristössä sekä tavoitteellisena työssä oppimisena omalla työpaikalla.

Opiskelijoilla on koulutuksen ajan mahdollisuus Office365-palvelupaketin käyttöön. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona osallistujan

itsensä suunnittelemissa näytöissä, ja osaaminen näytetään omissa työtehtävissä. Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena tai oppisopimuksella.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja: Pirkko Pinola, pirkko.pinola(at)poke.fi, p. 040 5673 205.

Oppisopimus: Janne Autioniemi, janne.autioniemi(at)poke.fi, p. 040 047 5611