Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Kasvata osaamistasi palvelujen ja tuotteiden myynnin tehtävissä vähittäiskaupan alalla tai yritysten välisessä kaupankäynnissä. Opi valmistautumaan myyntitilanteisiin sekä paranna myynti- ja asiakaspalvelutaitojasi. Kehity asiakkuuksien hoitamisessa ja kehittämisessä sekä oman myyntityön ja sen tuloksellisuuden seurannassa. Ota hallintaan erilaiset myynnin työkalut sekä prosessit ja hanki uutta osaamista ja varmuutta myyntityön erilaisiin haasteisiin kuluttajamyynnin tai yritysmyynnin saralla.

Kohderyhmä

Kaikille erilaisia tuotteita ja palveluja myyville henkilöille ja myyntityötä tekeville, jotka haluavat parantaa osaamistaan käytännön myyntityöhön liittyen.

Sisältö

Koulutus valmistaa myynnin ammattitutkintoon. Tutkinto sisältää kaksi pakollista sekä yhden valinnaisen tutkinnon osan. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:
 
Pakolliset tutkinnon osat
 • myyntiin valmistautuminen
 • myynnin toteuttaminen
 
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)
 • tuoteryhmän hoitaminen
 • markkinointitoimenpiteiden suorittaminen
 • työssä oppimisen ohjaaminen
 • kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen
 
Tutkinnon suorittaja voi sisällyttää myynnin ammattitutkinnon valinnaiseksi osaksi omaan ammattialaansa liittyvästä toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta yhden tutkinnon osan.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus-päiviä on keskimäärin 2 -3 kuukaudessa. Lähiopetuspäivien välisenä aikana opiskelijat tekevät itsenäisesti etätehtäviä ja harjoituksia. Opiskelun tukena käytetään verkko-oppimisympäristöä. Osallistujan/ tutkinnon suorittajan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle rakennetaan henkilö-kohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Myynnin ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona tutkinto-tilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

Tutkinnon osa tai koko tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos tarvittava ammattitaito on hankittuna esimerkiksi työkokemuksen kautta.