Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Onnistu tiimin tai työryhmän vetajänä -
Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön menestyksekäs hoitaminen vaatii monenlaisia tietoja ja taitoja. Oman ammattialan hallitsemisen lisäksi esimiestyössä tarvittavaa keskeistä osaamista on ihmisten johtaminen, talouden ymmärrys sekä kehittämisosaaminen.

Hanki nyt laaja-alaiset perustiedot esimiestyöstä sekä käytännönläheisiä työkaluja omantyöryhmäsi johtamiseen. Kehitä itseäsi esimiehenä ja edistä samalla työyhteisösi tuloskuntoa ja työhyvinvointia!

Kenelle?

Eri toimialoilla, palvelujen tai tuotannon päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt esim. tiimin, osaston tai palveluyksikön lähiesimiehet ja työryhmän vetäjät. Koulutus soveltuu hyvin myös esimiestehtäviin vasta siirtyville.

Sisältö

Koulutuksessa saat eväitä ja työtapoja mm. työssä ohjaamiseen, työhön perehdyttämiseen,työyhteisön toiminnan kehittämiseen, talouden seurantaan sekä vuorovaikutukselliseen johtamiseen.

Toteutus

Koulutus sopii hyvin työnohessa suoritettavaksi. Se toteutetaan lähiopintoina, verkko-oppimisympäristön kautta toteuttavina etäopintoina sekä tavoitteellisena työssä oppimisena omalla työpaikalla. Opiskelijoilla on koulutuksen ajan mahdollisuus Office365-palvelupaketin käyttöön. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa ja osaaminen näytetään omissa lähiesimiestyön työtehtävissä. Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena tai oppisopimuksella.

Hae mukaan - pätevöidy lähiesimiestyön ammattilaiseksi ja täydennä ansioluetteloasi virallisella todistuksella osaamisestasi!