Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Hae POKEen yhteishaussa

Hae POKEen kevään 2019 yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden

Tietoa hakijalle
Perustutkinnot
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Oppisopimuskoulutus

Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkaviin nuorten koulutuksiin. Valittavanasi POKEssa on 16 perustutkintoa ja niissä 21 osaamisalaa kuudella koulutusalalla. Tarjolla on sekä peruskoulupohjaisia että lukiopohjaisia koulutuksia.
Kevään yhteishaussa 23.2. - 15.3.2016 haetaan syksyllä alkaviin nuorten koulutuksiin. Valittavanasi POKEssa on 16 perustutkintoa ja niissä 21 osaamisalaa kuudella koulutus-alalla. Tarjolla on sekä peruskoulupohjaisia että lukiopohjaisia koulutuksia.
POKE – Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
POKEn toimipisteet ovat
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärvi
Luonnonvara- ja ympäristöala
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Viitasaari
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Tekniikan ja liikenteen ala
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekoski Opinahjo
Kaupan ja hallinnon ala
Sosiaali- ja terveysala
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekoski Piilola
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Tekniikan ja liikenteen ala
Hakeminen
Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi -palvelun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi
Nettihaun kautta hakemus on oltava tallennettuna viimeistään 15.3.2016 klo 15.00. Pape-rilomakkeella hakevan on toimitettava hakulomake viimeistään 15.3.2016 klo 15.00 osoit-teeseen:
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 HELSINKI
Yhteishaussa hakukelpoisia ovat
peruskoulun suorittaneet ja keväällä 2016 peruskoulunsa päättävät nuoret
lukion oppimäärän suorittaneet ja keväällä 2016 lukio-opintonsa päättävät
Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukiopohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin. POKEssa on lukiopohjaisia aloituspaikkoja kaikissa muissa perustutkinnoissa paitsi sosi-aali- ja terveysalalla, jossa lukion suorittaneet hakeutuvat aikuiskoulutukseen.
Opintopolusta tietoa hakemiseen
Opintopolun sivustolla on tietoa koulutuksista, ohjeet hakemiseen, valintaperusteet ja aineistoja valintojen tueksi. POKEn perustutkinnoista löydät tietoja www-sivuiltamme (linkki http://www.poke.fi/fi/nuoret/perustutkinnot ).
Opintopolun kuva/kuvio johon linkki  https://opintopolku.fi/wp/fi/
löytyy sivulta http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/kayttoonotto/markkinointimateriaalit
Harkintaan perustuva valinta
http://www.poke.fi/fi/nuoret/hakeminen/harkintaan_perustuva_valinta
Kielikoe
http://www.poke.fi/fi/nuoret/hakeminen/kielikoe
Kahden tutkinnon opinnot
http://www.poke.fi/fi/nuoret/hakeminen/kahden_tutkinnon_opinnot
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset
http://www.poke.fi/fi/nuoret/hakeminen/terveydentila_ja_toimintakyky
Yhteishaun tulokset
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan valituille ja ei valituille aikaisintaan 16.6.2016.
Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 30.6.2016.
Lisähaku
Yhteishaussa vapaiksi jääneitä paikkoja on mahdollisuus hakea lisähaussa, joka alkaa yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen 20.6.2016. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa.
Lisähakuun tulevasta koulutuksesta tiedotetaan POKEn www-sivuilla ennen hakuajan alkamista. Koulutukset löytyvät myös Opintopolku-palvelusta.
Suorahaku
Varsinaisten hakuaikojen ulkopuolella kannattaa tiedustella mahdollisesti vapaana ole-via opiskelupaikkoja suoraan opintotoimistoista. Vapaana olevista opiskelupaikoista tie-dotetaan myös POKEn www-sivuilla.
Suorahaku (linkki http://www.poke.fi/fi/nuoret/hakeminen/suorahaku )

POKE – Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Poken toimipisteet

Äänekoskella Piilolassa voit opiskella seuraaviin ammatteihin:

 • ajoneuvoasentaja
 • automaatioasentaja
 • autonkuljettaja
 • datanomi
 • ICT-asentaja
 • kokki
 • koneasentaja
 • parturi-kampaaja
 • prosessinhoitaja
 • putkiasentaja
 • sähköasentaja
 • talonrakentaja
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Äänekoskella Opinahjossa

 • lähihoitaja
 • merkonomi
 • nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Saarijärvellä

 • eläintenhoitaja
 • maaseutuyrittäjä (maatilatalous, maatalousteknologia)
 • metsäenergian tuottaja
 • metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
 • talonrakentaja
 • ympäristönhoitaja

Viitasaarella

 • autonkuljettaja
 • kokki
 • koneistaja
 • levyseppähitsaaja
 • lähihoitaja
 • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ota yhteyttä www-sivujen alalaidan nettiopoon tai soita puh. 040 7120 935. Ohjaamme mielellämme!