Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Blogi » Haarasenmäessä hakkuunäytös
21.03.2017

Haarasenmäessä hakkuunäytös

Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke järjesti yhdessä POKEn ja JAMKin kanssa hakkuunäytöksen 15.3.2017 Saarijärven Haarasenmäessä. Uusi metsälaki, joka tuli voimaan vuonna 2014, mahdollistaa jatkuvan kasvatuksen hakkuut metsissä. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä pysyy koko kiertoajan peitteisenä, eikä avohakkuita tehdä. Menetelminä käytetään poiminta- ja pienaukkohakkuita. Poimintahakkuissa poistetaan pääsääntöisesti suurimpia ja mahdollisesti vaurioituneita puita. Näin taimet ja pienemmät puut metsikössä saavat kasvutilaa. Pienaukkohakkuissa metsikkökuviolle tehdään 0,1 - 0,3 hehtaarin suuruisia pienaukkoja, jotka taimettuvat aikanaan luontaisesti.

Poimintahakkuu

Jatkuva kasvatus on hyvä vaihtoehto, kun halutaan lisätä metsien monimuotoisuutta ja erirakenteisuutta sekä vaalia maisema-arvoja ja monikäyttömahdollisuuksia. Voidaan puhua myös eri-ikäisrakenteisesta metsänkasvatuksesta. Avohakkuita välttäviä metsänkäsittelytapoja on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi taajamametsissä.

yleisö

Haarasenmäen hakkuunäytös oli suunniteltu ensisijaisesti tiedotusvälineille ja metsäalan toimijoille. Asiantuntijoina paikalla olivat Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta, väitöskirjatutkija, FM Maiju Peura Jyväskylän Yliopistosta ja Jyväskylän kaupungin metsäpäällikkö Marko Kemppainen. Tiedotusvälineistä paikalla olivat Keskisuomalainen, Yle, Maaseudun tulevaisuus ja paikallislehti Sampo. Lisäksi paikalla oli paikallisia metsäalan edustajia sekä JAMKin Neefo-hankkeen vieraita ja metsäalan asiantuntijoita Virosta, Latviasta ja Sloveniasta.

Yleisöä

Puuston hakkuuta suoritti Tomi Rahkonen ja puuta kuljetti Jouni Kauppinen POKEsta. Metsäalan opiskelijat olivat mukana järjestelyissä.

Metsäkone

hakkuualue

Kohteita tullaan esittelemään myöhemmin vielä metsänomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille, esim. metsäalan toimihenkilöille. Kohteet palvelevat erinomaisesti myös metsäopetusta POKEssa ja JAMKissa.

360 asteen esitykset tapahtumasta. Kääntele kuvaa hiirellä ja nuolista voit liikkua uuteen kohtaan maastossa.

Tilanne Haarasenmäen hakkuualueella hakkuiden jälkeen:

Metsäalan opettaja Päivi Saavalainen

Päivi Saavalainen

Kuvat Jari Simonaho


Lähettäjä
Tiina Möttönen
21.03.2017
Viimeksi muokattu
19.05.2017