Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Biotalouskampus

Tarvaalassa Saarijärvellä on järjestetty maatalousalan koulutusta vuodesta 1867 lähtien. Tänä päivänä Tarvaalan mäellä toimivat Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston luonnonvara- ja ympäristöala ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti. Oppilaitokset ovat yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kanssa kehittämässä alueelle Tarvaalan Biotalouskampusta.

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on kehittää kampusalueella sijaitsevia fyysisiä rakenteita, maa-alueita ja alueella tehtävää toimintaa siten, että ne muodostavat valtakunnallisesti merkittävän biotalousalan uutta liiketoimintaa, osaamista ja tietoa tuottavan Tarvaalan Biotalouskampuksen.

Biotalouskampus on pitkän historiansa aikana ollut aina kehityksen kärjessä: tällä hetkellä nojaamme erityisesti alan yrittäjyyteen, käytännönläheiseen tutkimustyöhön ja uusien ammattilaisten kouluttamiseen.

Biotalouskampus

POKElla on Biotalouskampuksella maatalous-, metsä- ja ympäristöalan koulutusta. Biotalouskampuksella toimitaan kestävän kehityksen toimintatapoihin sitoutuneina. POKEn Saarijärven yksikkö on yksi Keski-Suomen alueen viidestä Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskuksesta.

Mikä ihmeen ForesTori?

ForesTori on osa POKEn toimintamallia biotalouden osaamisen kehittämisessä.

ForesTorin osa-alueina ovat metsä-, maatalous- sekä logistiikka-alan raskaan kaluston huolto- ja kunnossapitokoulutuksen, metsäalan kuljettajakoulutuksen sekä puutavarakuljettajakoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen. ForesTorissa yhdistyy laajasti koko POKEn tekniikan osaaminen, johon liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin koulutus-, tutkimus- sekä kehitystoiminta.

ForesTori liittyy olennaisesti Tarvaalan Biotalouskampukseen ja samaan aikaan hallin viereen rakennettavaan bioterminaaliin. Bioterminaalia voidaan käyttää huolto- ja korjauskaluston testausalueena ja ajoharjoittelupaikkana. Siinä tullaan myös tekemään biomateriaalien erilaisia käsittely- ja varastointikokeiluja.

Tarvaala 150v - Täällä tehdään tulevaisuutta - Yhdessä!