Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Biotalous » Tarvaalan Biotalouskampus

Tarvaalassa Saarijärvellä on järjestetty maatalousalan koulutusta vuodesta 1867 lähtien. Tänä päivänä Tarvaalan mäellä toimivat Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston luonnonvara- ja ympäristöala ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti. Oppilaitokset ovat yhdessä SSYP Kehitys Oy:n kanssa kehittämässä alueelle Tarvaalan Biotalouskampusta.

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on kehittää kampusalueella sijaitsevia fyysisiä rakenteita, maa-alueita ja alueella tehtävää toimintaa siten, että ne muodostavat valtakunnallisesti merkittävän biotalousalan uutta liiketoimintaa, osaamista ja tietoa tuottavan Tarvaalan Biotalouskampuksen.

Biotalouskampus on pitkän historiansa aikana ollut aina kehityksen kärjessä: tällä hetkellä nojaamme erityisesti alan yrittäjyyteen, käytännönläheiseen tutkimustyöhön ja uusien ammattilaisten kouluttamiseen.

Biotalouskampus

POKElla on Biotalouskampuksella maatalous-, metsä- ja ympäristöalan koulutusta. Biotalouskampuksella toimitaan kestävän kehityksen toimintatapoihin sitoutuneina. POKEn Saarijärven yksikkö on yksi Keski-Suomen alueen viidestä Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskuksesta.

Mikä ihmeen ForesTori?

ForesTori on osa POKEn toimintamallia biotalouden osaamisen kehittämisessä.

ForesTorin osa-alueina ovat metsä-, maatalous- sekä logistiikka-alan raskaan kaluston huolto- ja kunnossapitokoulutuksen, metsäalan kuljettajakoulutuksen sekä puutavarakuljettajakoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen. ForesTorissa yhdistyy laajasti koko POKEn tekniikan osaaminen, johon liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin koulutus-, tutkimus- sekä kehitystoiminta.

ForesTori liittyy olennaisesti Tarvaalan Biotalouskampukseen ja samaan aikaan hallin viereen rakennettavaan bioterminaaliin. Bioterminaalia voidaan käyttää huolto- ja korjauskaluston testausalueena ja ajoharjoittelupaikkana. Siinä tullaan myös tekemään biomateriaalien erilaisia käsittely- ja varastointikokeiluja.

ForesTori julkisivu kaakkoon

ForesTorin toiminnot

 • Korjaamohalli, jossa 2 kpl läpiajettavia väyliä, ja niissä kolme huoltopistettä ja pesupaikka
  • hallin koko 30 m x 16 m, vapaa korkeus 7 m
  • ajoväylällä teloja ja asennustöitä varten teräslevytys
  • siltanosturi, joka toimii koko hallin alueella
 • Hydrauliikka-oppimisympäristö
  • laitepöydät mittaus- ja testaustarkoituksiin, mahdollisuus kuormituskokeisiin
 • Muuten normaali korjaamovälineistö
 • Metsäopetuksen pienkalustotilat
 • Simulaattoriluokkatila
 • Ulkona kaluston karkeapuhdistuspaikka

Pääasiallisesti ForesToria tullaan käyttämään metsä- ja maatalousalan sekä logistiikan ammatillisessa koulutuksessa, mutta suunnitelmissa on myös laajaa yritysten henkilöstölle suunnattua lisä- ja täydennyskoulutusta.

ForesTorin toiminnan suunnitteluun liittyy erittäin vahvasti Biotar - Biotalouskampuksen osaamisalusta -hanke, jonka avulla kehitetään em. alojen koulutusta, Biotalouskampuksen resurssien käytön suunnittelua sekä teknisen osaamisen lisäämiseksi tähtääviä toimintoja. ForesTorin osalta kehitettävänä on osaamisen malli, miten raskaan kaluston koulutusta voidaan ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähteä uudistamaan nykyistä enemmän työelämää palvelevaksi. Biotar-hankekokonaisuus toteutetaan Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksen turvin. Hankkeessa on mukana yrityksiä valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Bioenergia-alasta koko biotalouden osaamisen kehittämiseen

ForesTorin taustalla on POKEn pitkäjänteinen työ bioenergia-alan osaamisen kehittämisessä ja nyt kokonaisuudessaan biotalouden ammatillisen osaamisen kehittämisessä. POKE haluaa kehittää alaa yhdistämällä voimansa Biotalouskampuksella JAMKin ja yritysten kanssa. ForesTorin yhteydessä olevaa osaamista kehitetään toteutettavaksi työ-elämän tarpeiden mukaisesti myös Äänekoskella ja Viitasaarella, joissa hyödynnetään olemassa olevia tiloja ja resursseja.

Katso kuvia hallin rakennustyömaasta.

Lisätietoja

koulutusjohtaja Pekka Janhonen
Puh. 040 0542 031
pekka.janhonen(at)poke.fi