Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Ammatillisen koulutuksen uudistus etenee

Lähtökohtana osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuoden 2018 alusta yhteen tapaan osoittaa osaaminen ja toteuttaa osaamisen arviointi. Samalla selkeytetään henkilökohtaistamiseen liittyviä prosesseja siten, että ne soveltuvat kaikille asiakasryhmille.

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen perustuu henkilökohtaiseen polkuun, jossa yhteistä kaikille opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille ovat henkilökohtaistaminen ja osaamisen näyttäminen.

Reformin tavoitteena on luoda yhtenäinen tapa henkilökohtaistaa osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavat. Samalla osaamisen tunnustamisesta tulee koulutuksen järjestäjän velvollisuus. Tämä menee siis pidemmälle kuin opiskelijan nykyinen oikeus saada osaamisensa tunnustettua.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on yhtenäinen henkilökohtaistamisen prosessi, joka soveltuu kaikille opiskelijoille. Siinä valitaan opiskelijalle soveltuva tutkinto, tunnistetaan ja tunnustetaan olemassa oleva osaaminen ja suunnitellaan tarvittavan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen.

Jatkossa koulutus keskittyy puuttuvan osaamisen hankkimiseen esimerkiksi oppilaitoksessa, virtuaalisissa oppimisympäristöissä tai työpaikoilla (koulutus- tai oppisopimuksella). Opiskelijan polku voi olla hyvinkin yksilöllinen, ja se etenee tutkinnon osittain erilaisissa oppimisympäristöissä.

Näytöt arvioivat jatkossakin koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat yhdessä. Opiskelijan näytettyä kaiken tutkinnossa vaadittavan osaamisen tutkinnon myöntää koulutuksen järjestäjä. Tämä tehtävä poistuu tutkintotoimikunnilta.

Reformissa on esitetty uutta koulutussopimusta, joka olisi hyvin joustava järjestää työssäoppimista ilman työsuhdetta.

Uudessa koulutussopimuksessa keskustelua on herättänyt mahdollinen korvaus opiskelijalle ja koulutus- ja oppisopimuksen suhde.

Tutkintojärjestelmä

Valtakunnalliset tutkinnon perusteet säilyvät, mutta yksittäisten tutkintojen määrä vähenee. Yhden tutkinnon sisällä voi olla useita osaamisalueita, jotka johtavat eri ammatteihin. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto koostuvat ammatillisista tutkinnon osista.

Työssä oppiminen koulutus- ja oppisopimuksen muodossa sekä osaamisen arviointi ja näyttäminen työpaikoilla korostavat työelämän käytännön roolia ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi työelämä osallistuu tutkintojärjestelmän, tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen.

Koulutuksen järjestämislupa

Ammatillinen koulutus perustuu edelleenkin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään järjestämislupaan, joka jatkossa oikeuttaa luvassa mainittujen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämiseen. Lupa oikeuttaa tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan koulutuksen ja näyttöjen järjestämiseen ja tutkinnon myöntämiseen. Järjestämislupaan sisällytetään TE-hallinnon palvelutehtävänä osittain nykyinen työvoimakoulutus.

Rahoitus

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on vuoden 2018 alusta lukien budjettiperusteista ja indeksiin sidottu. Rahoitus muodostuu tulevaisuudessa perus-, suorite- ja vaikuttavuusrahoituksesta. Lisäksi ministeriö voi myöntää harkinnanvaraista strategiarahoitusta. Rahoitus tunnistaa jatkossakin koulutusten kustannuserot.

Rahoitusmallin valmistelu on vielä kesken. Jos osaamisperusteisuus ulottuu myös rahoitukseen, on loogista luopua nykyisistä koulutusmuodoista (oppisopimus, oppilaitos, perus- ja lisäkoulutus) rahoituksen perusteina.

Lisätietoja

kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela

talousjohtaja Seppo Hänninen

Lue uudistuksesta myös valtioneuvoston www-sivuilta.