Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Ajankohtaista » POKEn ja työpaikkojen yhteistyö tärkeää ja toimivaa
30.06.2017

POKEn ja työpaikkojen yhteistyö tärkeää ja toimivaa

Ammatillinen koulutus on lähivuosina myllerryksessä, kun ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Reformin seurauksena työssäoppimisen merkitys kasvaa, kun työpaikoilla oppimista lisätään.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto on tehnyt sidosryhmäkyselyn yhteistyökumppaneilleen joka toinen vuosi. Tänä vuonna kysely suunnattiin työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajille. Vastaajat valittiin otannalla eri koulutusaloilta. Kyselyn käytännön toteutuksen hoiti EduCluster Finland Oy.

Kyselyllä kartoitettiin työpaikkaohjaajien käsityksiä POKEn toiminnasta eri osa-alueilla

  • Alueellinen toiminta
  • Palvelut/tuotteet
  • Yhteistyö ja viestintä
  • Asiakaslähtöisyys
  • Kehitys/tulevaisuus

Vastaajat antoivat POKEn toiminnalle kokonaisarvosanaksi 3,9. Vastaajien mielestä POKE on näkyvä toimija Pohjoisessa Keski-Suomessa. POKElla on alueella vahva asema osaamisen kehittäjänä, ja koulutustarjonta on monipuolista. Yhteistyötä POKEn kanssa pidetään tärkeänä, ja se on toimivaa. POKEn asiakaspalvelu on asiallista, ja POKE pitää sovituista asioista kiinni.

POKElta odotetaan uudistumista ja oman toiminnan kehittämistä sekä verkostoitumista ja yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. POKE voisi myös tiedottaa toiminnastaan nykyistä aktiivisemmin.

Sidosryhmäkyselyn tuloskoonti

 


Lähettäjä
Tiina Möttönen
30.06.2017