Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Aikuiset » Tutkinnot » Matkailu-, ravitsemis- ja talousala » Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja

Hanki ammatilliset perusvalmiudet matkailualan monipuolisiin työtehtäviin. Opi hoitamaan matkailuyrityksen päivittäisiä tehtäviä, toteuttamaan elämyksellisiä matkailutilaisuuksia ja opastamaan, sekä palvelemaan asiakkaita monenlaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Perehdy erilaisten matkailutilaisuuksien tuotteistamiseen, sekä markkinointiin. Koulutus valmistaa matkailualan perustutkintoon matkailupalvelujen tuottajaksi.

Kohderyhmä

Matkailualan työstä kiinnostuneille henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta.

Sisältö

Tutkinto sisältää kaksi pakollista sekä neljä valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Matkailualan asiakaspalvelu
  • Matkailupalvelujen toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitse neljä)

  • Majoituspalvelut
  • Matkailukiinteistön ja ympäristön hoito
  • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä
  • Matkailupalvelujen tuotteistaminen
  • Opastuspalvelut
  • Puhdistuspalvelut matkailukohteessa
  • Retki-erä- ja luontoruokapalvelut
  • Osa esim. luonto- ja ympäristöalan tai esim. hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnosta tai luonto-ja eräoppaan ammattitutkinnosta

Voit liittää tutkintoosi myös muita valinnaisia tutkinnon osia, mikäli sinulla on sellaisia valmiina tai osaamista niiden suorittamiseen. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta alan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan yrityksissä. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Matkailualan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa aidoissa alan työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.