Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Aikuiset » Tutkinnot » Matkailu-, ravitsemis- ja talousala » Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Kouluttaudu puhtauspalvelujen asiantuntijaksi. Opi arvioimaan erilaisten asiakaskohteiden puhtaustasoa sekä toteuttamaan niiden siivous taloudellisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. Vahvista asiakaspalvelutaitojasi sekä osaamistasi mm. siivous- ja oheispalvelujen yhdistämisessä joustaviksi palvelukokonaisuuksiksi. Koulutus valmistaa laitoshuoltajan ammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Erilaisten kohteiden puhdistuspalveluissa työskenteleville tai siihen aikoville. Osallistujalta vaaditaan alan ammatillinen peruskoulutus ja/tai työkokemusta alalta.

Sisältö

Koulutus valmistaa laitoshuoltajan ammattitutkintoon. Tutkinto sisältää kaksi pakollista sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen pakollisiin tutkinnon osiin sekä osaan valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Siivouspalvelut
 • Perussiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valitaan kaksi

 • Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen
 • Ateriapalvelut
 • Avustaminen ja huolenpito
 • Erityissiivouspalvelut
 • Huonekasvien huoltaminen
 • Laitoshuoltopalvelut
 • Tekstiilien huoltaminen
 • Työalueeseen opastaminen
 • Ympäristönhuoltopalvelut
 • Yrittäjänä toimiminen
 • Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan yrityksissä. Lähiopetusta on 3-4 päivää kuukaudessa, yhteensä 40-45 päivää koko koulutuksen aikana. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Laitoshuoltajan ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.
 
Koulutus soveltuu myös hyvän suomen kielen taidon omaaville maahanmuuttajille.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.