Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Aikuiset » Tutkinnot » Matkailu-, ravitsemis- ja talousala » Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kouluttaudu kotien ja perheiden arjen auttajaksi, kotityöpalvelujen ammattilaiseksi. Perehdy arvojen, tarpeiden ja toiveiden mukaisten kotityöpalveluiden kuten kotisiivouspalvelujen, tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen, erilaisten avustamis- ja asiointipalvelujen sekä ruokapalvelujen tuottamiseen. Opi yhdistämään näitä palveluja joustaviksi asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi kodeille tai kondinomaisille laitoksille. Hanki yrittäjävalmiudet alalle. Koulutus valmistaa kotityöpalvelujen ammattitutkintoon.

Kohderyhmä

Kotityöpalvelujen parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Sisältö

Koulutus valmistaa kotityöpalvelujen ammattitutkintoon, joka sisältää yhden pakollisen
ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin
tutkinnon osiin:

Pakollinen tutkinnon osa
• Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Tutkinnon osat (valitaan kaksi)
• Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
• Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen
• Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
• Pihan- ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen
• Yrittäjänä toimiminen
• Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työssäoppimisena alan
yrityksissä. Lähiopetusta on yhteensä 40-45 päivää koko koulutuksen aikana. Osallistujan
osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle
rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa
tutkintotilaisuuksissa alan aidoissa työtehtävissä.

On mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai koko tutkinto ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämästä.