Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Etusivu » Aikuiset » Tutkinnot

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaamisen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Tutkintoon valmistava koulutus on henkilökohtaisesti räätälöity. Henkilö, jolla on riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen tutkinnolla suoraan työelämästä.

Näyttötutkinnon suorittamisen hakeutumisvaiheessa laaditaan jokaiselle hakeutujalle henkilökohtainen suunnitelma; siinä todetaan, millaista osaamista hakeutujalla jo on ja miten hakeutuja voi täydentää osaamistaan, jotta se vastaa tutkinnon perusteita. Koulutus toteutetaan lähi-, etä-, verkko-opiskeluna ja työssä oppimisena. Valmistavan koulutuksen sisältö ja kesto määritellään aina aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa suunnitelmassa. Tutkinnon suorittajan ja työpaikan tarpeiden mukaan voidaan suorittaa myös osatutkinto, eli vain yksi tai muutama osa tutkinnosta.

Perustutkinto

Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hankkineet alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkineet vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vankan työkokemuksen alalta. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja. Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

OPH - Näyttötutkintojen perusteet

Näyttötutkintohaku

Video näyttötutkinnoista