Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

POKESTA AMMATTIKORKEAKOULUUN

POKE järjesti jatko-opinto- ja koulutusmessut Äänekoskella 30.11.2011. POKEn opiskelijoilla ja muilla kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin, joita esittelivät Jyväskylän, Mikkelin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK sekä Savonia ammattikorkeakoulu Kuopiosta.

Paula Rajala - POKEn kokista restonomiksi

Paula Rajala on 26-vuotias äänekoskelainen restonomi. Hän valmistui suurtalouskokiksi POKEsta keväällä 2004. Samaisena syksynä hän aloitti opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja valmistui restonomiksi vuonna 2007.


Kokkiopintojen aikana heräsi kiinnostus jatkaa opintoja alalla. Erityisen sysäyksen antoi osastonjohtaja Anne Rantanen kysäistessään Paulalta kiinnostusta jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa.
Paulan mielestä mielenkiintoisinta ammattikorkeakouluopinnoissa olivat projektityöt ja käytännön työt.

 • Meillä oli sopivasti käytännön töitä ja sai tehdä ja toteuttaa kaikenlaista. Kiinnostavin oli kakkuprojekti, jossa kehittelimme 40 erilaista kakkua.
 • Porukka oli hyvä ja mukana monenikäisiä opiskelijoita. Pari hyvää kaveriakin sain.
 • Osa teoreettisista opinnoista oli vähemmän kiinnostavia, mutta suurin osa oli kuitenkin suoraan työelämään sovellettavia ja tarpeellisia asioita oppia.
 • Ammattikorkeakoulussa joutuu tekemään töitä. Tutkinto ei tule ihan helpolla, mutta mitään luovuttamisen meininkiä ei ollut missään vaiheessa.
 • Jokaisen kiinnostuneen kannattaa lähteä opiskelemaan varsinkin, kun pohjat ovat hyvät.


Paulan kokemuksen mukaan ammatillinen väylä on parempi pohja amk-opinnoille kuin lukio.

 • Ammatilliset valmiudet kehittyivät POKEssa. Oikeastaan opin kaiken täällä. Toki olen kotona leiponut, mutta vahva käytännön osaaminen tuli juuri perustutkintoa opiskellessa. Alan matematiikka sujui myös vaivattomasti.
 • Ruotsin ja englannin kanssa sain tehdä töitä, kun enää ei selvinnytkään pelkällä ammattisanastolla. Äidinkielessä meni muuten hyvin, mutta restonomiopinnoissa on paljon suullista viestintää, joten siinä kohtaa oli hiukan totuttelemista.

Restonomiksi valmistuttuaan Paula on ollut töissä Suolahden keskuskeittiössä. Hän vastaa kokkina 1 000 päivittäisen aterian tuottamisesta. Tarvittaessa hän toimii ruokapalveluesimiehen apuna, ja onpa hän ollut tämän sijaisenakin.

 • POKEssa opin kokkihommat ja niillä taidoilla teen tätä työtä. Restonomiopinnoista sain taitoja johtamiseen ja osaamisen esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Tuomas Heikkinen – elektroniikka-asentajasta insinööriksi

Tuomas Heikkinen on 26-vuotias insinööriopiskelija Pieksämäeltä. Hän opiskelee 3. vuotta materiaalitekniikkaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Hän valmistui elektroniikka-asentajaksi vuonna 2004 ja kouluttautui armeijan jälkeen metallialalle erilaisilla kursseilla.

 • Olin metallialan töissä ja tein hitsaus- ja levytöitä. Kävin CNC CAD/CAM -kurssin, joka liittyi koneistukseen. Työharjoittelupaikasta sain työn koneistajana. Tämä työ opetti minua 2 vuotta alalle.
 • Nyt opiskelen Mikkelissä materiaalitekniikkaa, joka liittyy konetekniikkaan. Materiaalitekniikka on uusi ala, joka pyrkii valitsemaan oikeita materiaaleja oikeaan käyttötarkoitukseen. Pikamallinnus, tuotekehitys ja prototyypit ovat alaamme.
 • Mahdollisia työtehtäviä tulevaisuudessa olisivat suunnittelijan ja tutkijan tehtävät tai muut esimies- ja asiantuntijatehtävät.


Elektroniikka-asentajan opinnoistaan ja niiden merkityksestä nykyisessä opiskelussa Tuomas kertoo näin:

 • Ammattiopiston opit riittävät opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Kävin 1. vuonna valmentavia kursseja matematiikassa.
 • Opiskelu ei ole ylivoimaista eikä helppoa. Ehkä olisin voinut olla itse aktiivisempi kielissä ja matematiikassa.
 • Sähkötekniikan perusteet olivat tuttuja, ja olisinkin saanut niistä osaamisen tunnustamisia, mutta kävin kurssit vielä ja sain niistä hyvät numerot.
 • Amiksesta tulevilla on kova motivaatio. Itse saan nyt parempia numeroita kuin silloin amiksessa ollessani.
 • Suosittelen tätä reittiä insinööriksi, sillä nyt tietää suoritustason eikä vain paperilla, mitä pitäisi tehdä.


Tuomas lähettää terveisiä POKEn opiskelijoille:

 • Hakekaa materiaalitekniikan opintoihin. Tutkinto on monipuolinen, ei rajoittunut, ja joka puolella on materiaalia.
 • Uskon, että töitä löytyy. Tähän mennessä kaikki Mikkelistä valmistuneet materiaalitekniikan insinöörit ovat saaneet koulutustaan vastaavaa työtä.